Lied van de maand maart: Lied 51b

Lied van de maand maart: Lied 51b

‘Create in me a clean heart’

Psalm 51 is een boetepsalm en wordt toegeschreven aan David. Volgens de overlevering wilde hij in deze psalm berouw tonen over zijn overspel met Batseba. Na de boetedoening in het eerste deel van de psalm klinkt een gebed om vergeving; een gebed om te kunnen beginnen met een schone lei en een hernieuwde geest. Psalm 51 is heel vaak op muziek gezet, waarvan mogelijk de compositie ‘Miserere’ van Gregorio Allegri (vaak uitgevoerd met jongens sopranen die heel hoog kunnen zingen) het bekendst is.
Als lied van de maand maart is gekozen voor een moderne versie, in het Engels, die in het liedboek opgenomen is onder nummer 51b: ‘Create in me a clean heart’. Het nummer is oorspronkelijk van Keith Green, een Amerikaanse, evangelische artiest. De originele opname kunt u hier vinden.¬†Een andere mooie opname is hier te vinden.

Commissie Eredienst