Overig

Nieuws

Doopdienst in Lent 20 oktober

Een bijzondere viering waarin Pepijn wordt gedoopt en waarin we ook Avondmaal vieren. Deze dingen passen heel mooi bij elkaar. Deel uitmaken van de gemeenschap, brood en wijn met elkaar delen en het leven vieren, stilstaan bij het leven, sterven en de opstanding van Christus, dankbaar aanvaarden en doorgeven wat we uit Gods hand ontvangen,

Lees verder

Bid&Breakfast 25 oktober

De dagelijkse ochtendgebeden in de kerk van Ressen (elke werkdag om 9:00 uur) worden twee keer per maand gecombineerd met ontmoeting. Elke laatste vrijdag van de maand in de vorm van Bid&Breakfast en elke tweede vrijdag van de maand in de vorm van Bid&Bakkie. Wees welkom op 25 oktober voor een meditatief moment gevolgd door

Lees verder

Kerk op schootviering 27 oktober

Kerk-op-schoot-vieringen worden op diverse plekken in Nederland gehouden. Het zijn korte belevingsgerichte vieringen voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Tijdens deze vieringen maken ze op een speelse manier kennis met Bijbelverhalen en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten.

Lees verder
Overzicht van

Activiteiten

We zijn een bruisende gemeente die allerhande activiteiten organiseert. Deze staan in het teken van bezinning, verdieping en ontmoeting. Zo houden we bijvoorbeeld pelgrimswandelingen, retraitedagen en speciale bijeenkomsten waarin we met elkaar eten en bepaalde levensthema’s bespreken. Voor kinderen en jongeren zijn er activiteiten die passen bij de interesses van deze doelgroep.

Vieringen