Het voorspel

Het voorspel

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst! Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en…

Pelgrimswandeling: etappe 3 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 3 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 7 oktober om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de derde etappe van Wegen met…

Kerkdienst: ds. Dick Kruyt

Kerkdienst: ds. Dick Kruyt

1e collecte: PKN Missionair Werk – Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe
2e collecte: 4-plek

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Kerkdienst: ds. Henk Gols

Kerkdienst: ds. Henk Gols

1e collecte: Voedselbank Nijmegen
2e collecte: 4-plek

Kerkdienst: ds. Jan Seeleman

Kerkdienst: ds. Jan Seeleman

1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Indonesië – Sterke vrouwen in de kerk
2e collecte: 4-plek

Choral Evensong

Choral Evensong

De 4-plek organiseert op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur Choral Evensong in de kerk van Ressen, Kerkenhofstraat 3. Een…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Viering Heilig Avondmaal

1e collecte: Hospice Kalorama Bethlehem
2e collecte: 4-plek

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Dankdag voor Gewas en Arbeid

1e collecte: Kerk in Actie – Zending – Colombia – Sociaal bewogen predikanten opleiden
2e collecte: 4-plek

Cursus ‘Vieren’

Cursus ‘Vieren’

Wat vieren we nou eigenlijk? Mis jij bij een pubquiz altijd de vragen over de Bijbel?Stellen je kinderen vragen over…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

1e collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk
2e collecte: 4-plek

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Kerkdienst: ds. Paul Simons

Kerkdienst: ds. Paul Simons

1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: 4-plek

Het voorspel

Het voorspel

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst! Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Gedachteniszondag – Eeuwigheidszondag

1e collecte: PKN Pastoraat – Met het oog op het einde
2e collecte: 4-plek

Pelgrimswandeling: etappe 4 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 4 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 2 december om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de vierde etappe van Wegen met…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

1e zondag van Advent

1e collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen
2e collecte: 4-plek

Kerkdienst: ds. Theo Doornebal

Kerkdienst: ds. Theo Doornebal

2e zondag van Advent

1e collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Myanmar – Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst
2e collecte: 4-plek

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Geloof &… kunst

Geloof &… kunst

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven. Josée Claassen is onze gast. Zij heeft ons…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

3e zondag van Advent
Viering Heilig Avondmaal

1e collecte: Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
2e collecte: 4-plek

Cursus ‘Vieren’

Cursus ‘Vieren’

Wat vieren we nou eigenlijk? Mis jij bij een pubquiz altijd de vragen over de Bijbel?Stellen je kinderen vragen over…

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

4e zondag van Advent

1e collecte: PKN Kinderen en Jongeren – Inleven in het kerstverhaal
2e collecte: 4-plek

Kerstavond voor grote en kleine kinderen

Kerstavond voor grote en kleine kinderen

Kerstavond georganiseerd door de kindernevendienst

Collecte: nog niet bekend

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerst

1e collecte: Kerk in Actie – Kinderen in de knel – Oekraïne
2e collecte: 4-plek

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Oudejaarsdag

1e collecte: Stichting Vluchtelingenwerk
2e collecte: 4-plek

Pelgrimswandeling

Pelgrimswandeling

Zaterdag 6 januari om 9.30 uur start een meditatieve wandeltocht bij de kerk van Ressen, Kerkenhofstraat 3. De wandeling voert…

Kerkdienst: ds. Henk Gols

Kerkdienst: ds. Henk Gols

1e collecte: nog niet bekend
2e collecte: 4-plek

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Geloof &… film: ‘Down to earth’ (2015)

Geloof &… film: ‘Down to earth’ (2015)

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven. We kijken de film ‘Down to earth’ en…

Het voorspel

Het voorspel

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst! Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en…

Pelgrimswandeling: etappe 5 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 5 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 3 februari om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de vijfde etappe van Wegen met…

Cursus ‘Vieren’

Cursus ‘Vieren’

Wat vieren we nou eigenlijk? Mis jij bij een pubquiz altijd de vragen over de Bijbel?Stellen je kinderen vragen over…

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Pelgrimswandeling

Pelgrimswandeling

Zaterdag 2 maart om 9.30 uur start een meditatieve wandeltocht bij de kerk van Ressen, Kerkenhofstraat 3. De wandeling voert…

Geloof &… einde

Geloof &… einde

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven. Van Benjamin Franklin, een van de grondleggers van…

Cursus ‘Vieren’

Cursus ‘Vieren’

Wat vieren we nou eigenlijk? Mis jij bij een pubquiz altijd de vragen over de Bijbel?Stellen je kinderen vragen over…

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Het voorspel

Het voorspel

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst! Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en…

Pelgrimswandeling: etappe 6 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 6 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 6 april om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de zesde etappe van Wegen met…

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Cursus ‘Vieren’

Cursus ‘Vieren’

Wat vieren we nou eigenlijk? Mis jij bij een pubquiz altijd de vragen over de Bijbel?Stellen je kinderen vragen over…

Pelgrimswandeling

Pelgrimswandeling

Zaterdag 4 mei om 9.30 uur start een meditatieve wandeltocht bij de kerk van Ressen, Kerkenhofstraat 3. De wandeling voert…

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Een moment van rust en stilte, wat kun je daarnaar verlangen in deze snel veranderende maatschappij waar voortdurend een appel…

Het voorspel

Het voorspel

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst! Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en…

Geloof &… God

Geloof &… God

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven. Rick Benjamins is onze spreker. Rick studeerde theologie…

Pelgrimswandeling: etappe 7 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 7 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 1 juni om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de zevende etappe van Wegen met…

Pelgrimswandeling

Pelgrimswandeling

Zaterdag 6 juli om 9.30 uur start een meditatieve wandeltocht bij de kerk van Ressen, Kerkenhofstraat 3. De wandeling voert…

Pelgrimswandeling: etappe 8 Wegen met Zegen

Pelgrimswandeling: etappe 8 Wegen met Zegen

Pleisterplaats Ressen houdt zaterdag 3 augustus om 8.30 uur een pelgrimswandeling. Deze keer wordt de achtste etappe van Wegen met…