Diensten van de 4-plek

Hier kunt u de reguliere zondagsdiensten van de 4-plek bekijken.
Collectes

De eerste collecte deze week is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk, en dan met name voor het in stand houden van deze gestreamde diensten.

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op rekeningnummer NL 83 RABO 0127 9067 38, tnv Diaconie Lent. Als u de Vierplek wilt steunen voor het houden van dit soort diensten dan kunt u een gift overmaken op NL 83 RABO 037 371 3177, Streekgemeente de 4-plek.

Of gebruik de Givt-app en scan de QR code die hieronder staat afgebeeld.
qr code voor givt


Dienst terugkijken

Klik op onderstaande knop om recente diensten terug te kijken.(T)ROUWDIENSTEN

Indien u gebruik wilt maken van één van onze kerken voor een rouwdienst of een trouwdienst, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende kerk via de scriba van de Streekgemeente. Zie ook Contact