Nieuws

Samen sterk voor onze kerk

De afgelopen weken is er in alle drie de kerken een gemeenteavond gehouden over de voorgenomen fusie. Het waren mooie avonden, waarop ruimte was voor allerlei vragen en opmerkingen. De meest gehoorde opmerking was: ‘wat fijn, dat we nu eindelijk echt samen gaan!’. Ten aanzien van het samenvoegen van de gemeentes zijn er geen negatieve geluiden gehoord, reden tot dankbaarheid!

In ons kerkblad Ineen volgt een wat uitgebreider verslag. Nu de gemeentes zijn gehoord gaan we verder naar de volgende stap op weg naar één Vierplek!

De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat de voorgenomen samenvoeging nu snel werkelijk plaats kan vinden en verheugt zich op een nieuwe fase van de Vierplek, zeker nu er naast een aantal zittende kerkenraadsleden die veel ervaring hebben en die zich al langer inzetten voor de Vierplek, ook weer een aantal nieuwe kerkenraadsleden is bevestigd.

Als alles zo voorspoedig blijft gaan kunnen we op de Startzondag de fusie vieren! We houden u/je op de hoogte.