KIDS

Kindernevendienst en oppas

Er is wekelijks kindernevendienst en oppas tijdens de kerkdienst. De kinderen worden ergens aan het begin van de dienst naar voren geroepen door de voorganger die een kort inleidend gesprekje met ze voert. Daarna steekt een van de kinderen de kaars aan die meegaat met de kinderen naar hun eigen ruimte. Na de lezingen en de overdenking komen de kinderen weer terug in de kerk.
Sinds 2018 werken we met Biblebasics, de methode van het NBV, waarin de belangrijkste/mooiste Bijbelverhalen in drie jaar tijd worden verteld.
Op kerstavond is er een gezinskerstnachtdienst waarin ook opa's, oma's, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn.
 
Wil je op de hoogte blijven van de kindernevendienst ? stuur dan een e-mail aan wilma@4-plek.nl
 

Sint Maarten
Elk jaar op elf novermber vindt de De St. Maartensoptocht plaats en gaan de kinderen  met lampionnen vanaf de kerk in Lent in optocht naar huize St Jozef.

Sint Maarten 2017 Lent

Musical in één dag
 Op 24 maart 2018  heeft de 4-plek in samenwerking met de Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos. De musical Esther opgevoerd. Deze musical werd in 1 dag in gestudeerd en opgevoerd. Een geweldige happening waar 52 kinderen aan mee hebben gedaan.

Op 30 maart 2019 hebben we Jona opgevoerd met 61 kinderen.

 
 

KINDERKOOR KOOR4KIDS

Voor kinderen van 5-10 jaar die het leuk vinden om samen te zingen en die graag beter willen leren zingen is er een projectkoor.
Op Kerstavond 2018 was de eerste uitvoering tijdens de gezinskerstviering in Ressen. Er worden verschillende soorten liedjes gezongen, waarbij wordt gekeken naar wat de kinderen graag zingen en wat ze
aankunnen. Houd de website in de gaten om te zien wanneer er weer een Kinderkoorproject start.

JONGEREN

Er zijn twee jeugdgroepen actief binnen de 4-plek:

De jeugd van 10-13 jaar komt ongeveer eens per zes weken bij elkaar. Ze bereiden een jeugddienst voor, organiseren een high tea of helpen mee bij het spelen van bijvoorbeeld het kerstverhaal op Kerstavond.

De jeugd van 13-19 komt regelmatig op zondagavond bij elkaar. Er wordt meestal samen gekookt en gegeten en tijdens het eten komen er allerlei onderwerpen op tafel. Ook worden er rondom deze maaltijden plannen gemaakt voor nieuwe acties. Dit seizoen is de jeugd actief voor Kinderen in de Knel en worden er allerlei acties gedaan om aandacht en geld te vragen voor bijvoorbeeld straatkinderen in Columbia. Zo was er al een mooie actie rondom Kerst en de jeugd is nu bezig plannen te maken voor een church-to-church-to-church sponsorloop. En natuurlijk is er ook er weer een nacht zonder dak gepland dit jaar op 31 augustus.