KIDS

Kindernevendienst en oppas

Er is twee keer per maand kindernevendienst en oppas tijdens de kerkdienst. . In de adventstijd en de veertigdagentijd is er elke zondagsdienst kindernevendienst en oppas. Zie voor de data de rubriek 'vieringen'. De kinderen worden ergens aan het begin van de dienst naar voren geroepen door de voorganger die een kort inleidend gesprekje met ze voert. Daarna steekt een van de kinderen de kaars aan die meegaat met de kinderen naar hun eigen ruimte. Na de lezingen en de overdenking komen de kinderen weer terug in de kerk.
Dit jaar werken we met het thema: 'Je mooiste Bijbelverhaal'. De leiding van de Kindernevendienst en een aantal gemeenteleden vertellen hun mooiste Bijbelverhaal aan de kinderen. Dat verhaal staat ook in de kerkdienst centraal!
Op zondagen dat er geen kindernevendienst is zijn er in de kerken plankjes beschikbaar met daarop iets te doen voor kinderen, zoals een kleurplaat of puzzel.
Op kerstavond is er een gezinskerstnachtdienst waarin ook opa's, oma's, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn.
 
Wil je op de hoogte blijven van de kindernevendienst ? stuur dan een e-mail aan wilma@4-plek.nl
 

Sint Maarten
Elk jaar op elf novermber vindt de De St. Maartensoptocht plaats en gaan de kinderen  met lampionnen vanaf de kerk in Lent in optocht naar huize St Jozef.

Sint Maarten 2017 Lent

Musical in één dag
 Op 24 maart 2018  heeft de 4-plek in samenwerking met de Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos. De musical Esther opgevoerd. Deze musical werd in 1 dag in gestudeerd en opgevoerd. Een geweldige happening waar 52 kinderen aan mee hebben gedaan.

Op 30 maart 2019 is er weer een musical-in-1-dag! Dan wordt het verhaal van Jona uitgevoerd.

 
 

KINDERKOOR KOOR4KIDS

Voor kinderen van 5-10 jaar die het leuk vinden om samen te zingen en die graag beter willen leren zingen gaat er een kinderkoor van start o.l.v. dirigente Emmy van Weverwijk.
Op Kerstavond is de eerste uitvoering tijdens de gezinskerstviering in Ressen. Er worden verschillende soorten liedjes gezongen, waarbij wordt gekeken naar wat de kinderen graag zingen en wat ze
aankunnen. Repetities in het gebouw achter de Protestantse kerk aan de Dorspstraat in Oosterhout op vrijdagavonden van 18:15 uur - 19:15 uur vanaf 28 september. Aanmelden bij wilma@4-plek.nl

JONGEREN

4-plek in actie'

Maandelijks komt de jeugd van 13-19 op zondagavond bij elkaar. Er wordt samen gekookt en gegeten en tijdens het eten komen er allerlei onderwerpen op tafel. Ook worden er rondom deze maaltijden plannen gemaakt voor nieuwe acties. Dit seizoen is de jeugd actief voor Kinderen in de Knel en worden er allerlei acties gedaan om aandacht en geld te vragen voor bijvoorbeeld straatkinderen in Columbia. Zo was er al een mooie actie rondom Kerst waar zlfgemaakte kaarsen en cupcakes werden verkocht. Op 11 maart is er weer een nieuwe actie: 'Eten voor het goede doel!' Dan verzorgt de jeugd een heerlijk viergangendiner waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Kinderen in de Knel. En natuurlijk zal er weer een nacht zonder dak gehouden dit jaar op 9 juni.