Nieuws

Gemeenteavond

Op maandag 21 september vond de gemeenteavond voor alle leden van de Vierplek plaats. Deze avond werd gehouden in hotel van der Valk te Lent, dit vanwege de coronamaatregelen. Er was een mooie opkomst: alle 54 plaatsen die beschikbaar waren in de zaal waren bezet. Ds. Jan Waagmeester – die ons vanuit de classis is toegewezen voor begeleiding in dit traject – heeft de gemeente namens de kerkenraad ge├»nformeerd over een aantal organisatorische en beleidsmatige zaken en het voorgenomen besluit tot intensievere samenwerking of samenvoeging toegelicht.┬á Hij legde uit dat samenvoeging naar de mening van de kerkenraad de voorkeur heeft en het beste past bij de visie op de toekomst. Na de pauze ontstond er een levendig gesprek waaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen positief is over de ingeslagen weg. De kerkenraad zal op 5 oktober opnieuw vergaderen en houdt u natuurlijk op de hoogte van de eventuele ontwikkelingen. Wie de informatie graag wil (na)lezen kan een mail sturen naar scriba@4-plek.nl Ook is het tot 1 oktober nog mogelijk te reageren via mail of in een gesprek met een kerkenraadslid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *