Nieuws

Gebed voor Oekraïne, 2 maart Lent

We zijn geschokt door de beelden en het nieuws uit Oekraïne. De Wereldraad van kerken heeft alle kerken opgeroepen om de slachtoffers bij te staan door financiële en morele steun en gebed. Ze heeft kerken gevraagd om op Aswoensdag een gebedsdienst voor Oekraïne (en alle slachtoffers van deze oorlog) te houden.

We willen daaraan gehoor geven en nodigen u uit om op woensdag 2 februari om 19:30 uur naar de kerk van Lent te komen om samen stil te staan bij de gebeurtenissen, te bidden, een kaars aan te steken en bij te dragen aan het werk van Kerkinactie.