Eeuwigheidzondag

Eeuwigheidzondag

26 novemberĀ is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag daarop begint het nieuwe kerkelijk jaar met 1e Advent.
Voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, als alternatief voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in Nederland noemde men het Eeuwigheidszondag. Deze benaming past beter bij het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.
Het is de gewoonte in onze gemeente om op deze zondag de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, te gedenken.