Er is veel te doen

In de 4-plek hebben we veel plannen en is er veel te doen. Maar daar is wel hulp voor nodig. Dus heb je zin om je steentje bij te dragen, lees dan hieronder wat er zoal aan mogelijkheden zijn om jouw bijdrage te leveren.

Bekijk ook de vacature pagina voor de beschikbare, betaalde functies.

Recente oproepen

Commissie Communicatie

Gezocht: iemand die wil meedenken over de manier waarop de 4-plek zich binnen de eigen gemeente presenteert maar ook daarbuiten. Hoe willen we als gemeente gezien worden? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat bindt ons? En hoe kunnen we daar op consequente en transparante wijze uiting aan geven richting verschillende doelgroepen, op zo’n manier dat

Commissie opbouw en toerusting

Gezocht: twee bruggenbouwers/denkers van iedere leeftijd voor de commissie Opbouw en Toerusting. Deze commissie heeft als taakveld de gemeenteopbouw. Dat houdt in dat we ideeën en plannen aandragen bij de kerkenraad voor alles wat met gemeenteopbouw te maken heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan het stimuleren van geloofsgesprek, catechese en verbinding. Deze ideeën kunnen dan verder

Commissie Eredienst

De commissie Eredienst heeft als aandachtsveld de liturgische en muzikale vormgeving van de kerkdiensten in de Vierplek. Dit betreft niet alleen de zondagse erediensten, maar ook andere vieringen zoals vieringen in de Stille Week, kerk-op-schoot-diensten en diensten in St. Jozef. Ze adviseert de kerkenraad over liturgie, daarbij rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeente

Leden voor de Commissie Mens en Medemens gezocht

Wat doet de commissie? Het doel van de commissie Mens en Medemens is “omzien naar elkaar”. De commissie probeert activiteiten te bedenken, groot en klein, waardoor mensen met elkaar in contact kunnen komen. Ze bekijkt hoe en door wie deze activiteiten uitgevoerd zouden kunnen gaan worden. Ze stimuleert en ondersteunt actieve betrokkenheid van gemeenteleden, zowel