Doe mee

Commissie Eredienst

De commissie Eredienst heeft als aandachtsveld de liturgische en muzikale vormgeving van de kerkdiensten in de 4-plek. Dit betreft niet alleen de zondagse erediensten, maar ook andere vieringen zoals vieringen in de Stille Week, kerk-op-schoot-diensten en diensten in St. Jozef. Ze adviseert de kerkenraad over liturgie, daarbij rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeente en binnen de christelijke traditie, zet de grote lijnen van de vieringen in het kerkelijk jaar uit, en regelt of delegeert allerhande organisatorische aangelegenheden rond de kerkdiensten. De commissie werkt vanuit respect voor de traditie, en zoekt daarbij naar verstaanbare en aan hedendaagse vormen van liturgie en kerkmuziek in deze tijd.

De commissie Eredienst bestaat op dit moment uit de predikant (Wilma Hartogsveld), één ouderling (Caroline ’t Hoen), de organist Peter-Bram ’t Hoen en gemeentelieden Maike Mooren en Jellie van der Hoek.