Blog

Kleurrijke Vierplek laat zien waar ze voor staat

De Vierplek is een veelkleurige, inclusieve geloofsgemeenschap, waar ook LHBTI-ers van harte welkom zijn. In onze gemeente worden bijvoorbeeld al lange tijd huwelijken ingezegend van zowel hetero- als homostellen. Omdat het deze week internationale coming-out-day is hebben we van harte ‘ja’ gezegd op de vraag van onder andere de GGD om deze week op alle

Sofie en Bob

Half september verscheen ‘Sofie en Bob worden gedoopt’. Een boek voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders of verzorgers met daaraan gekoppeld een website met allerlei achtergrondinformatie en tips. www.sofieenbob.nl Voortgekomen uit het Pionierswerk in Nijmegen Noord en tot stand gekomen door een mooie samenwerking tussen gemeenteleden Jeroen Otten (uitgever) en Marieke Klein (onderwijzeres), Janneke Otten