Commissie opbouw en toerusting

Gezocht: twee bruggenbouwers/denkers van iedere leeftijd voor de commissie Opbouw en Toerusting. Deze commissie heeft als taakveld de gemeenteopbouw. Dat houdt in dat we ideeën en plannen aandragen bij de kerkenraad voor alles wat met gemeenteopbouw te maken heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan het stimuleren van geloofsgesprek, catechese en verbinding. Deze ideeën kunnen dan verder

Commissie Eredienst

De commissie Eredienst heeft als aandachtsveld de liturgische en muzikale vormgeving van de kerkdiensten in de Vierplek. Dit betreft niet alleen de zondagse erediensten, maar ook andere vieringen zoals vieringen in de Stille Week, kerk-op-schoot-diensten en diensten in St. Jozef. Ze adviseert de kerkenraad over liturgie, daarbij rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeente

Leden voor de Commissie Mens en Medemens gezocht

Wat doet de commissie? Het doel van de commissie Mens en Medemens is “omzien naar elkaar”. De commissie probeert activiteiten te bedenken, groot en klein, waardoor mensen met elkaar in contact kunnen komen. Ze bekijkt hoe en door wie deze activiteiten uitgevoerd zouden kunnen gaan worden. Ze stimuleert en ondersteunt actieve betrokkenheid van gemeenteleden, zowel

Digitaal collecteren

Onze gemeente gebruikt vanaf deze week Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de