Koster (5-8 uur per week)

Een maatschappelijke bijdrage leveren? Dan is het kosterschap binnen de 4-plek misschien iets voor jou. Ben jij op zoek naar naar een functie die enkele uren in de week in beslag neemt en waar je ook jouw maatschappelijke betrokkenheid in kwijt kan? Heb jij affiniteit met schoonmaken, klussen, techniek, het begeleiden van activiteiten en vind

Leiding voor de kindernevendienst gezocht

Vind jij het belangrijk dat de kinderen in de kerk (leeftijd: ca. 4 tot en met 12 jaar) de Bijbelverhalen op een begrijpelijke manier te horen krijgen en verwerken? En wil jij je daar graag voor inzetten? Meld je dan aan als leiding van de kindernevendienst. Op dit moment bestaat het team uit 4 mensen

Commissie opbouw en toerusting

Gezocht: twee bruggenbouwers/denkers van iedere leeftijd voor de commissie Opbouw en Toerusting. Deze commissie heeft als taakveld de gemeenteopbouw. Dat houdt in dat we ideeën en plannen aandragen bij de kerkenraad voor alles wat met gemeenteopbouw te maken heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan het stimuleren van geloofsgesprek, catechese en verbinding. Deze ideeën kunnen dan verder

Commissie Eredienst

De commissie Eredienst heeft als aandachtsveld de liturgische en muzikale vormgeving van de kerkdiensten in de 4-plek. Dit betreft niet alleen de zondagse erediensten, maar ook andere vieringen zoals vieringen in de Stille Week, kerk-op-schoot-diensten en diensten in St. Jozef. Ze adviseert de kerkenraad over liturgie, daarbij rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeente

Leden voor de Commissie Mens en Medemens gezocht

Wat doet de commissie? Het doel van de commissie Mens en Medemens is “omzien naar elkaar”. De commissie probeert activiteiten te bedenken, groot en klein, waardoor mensen met elkaar in contact kunnen komen. Ze bekijkt hoe en door wie deze activiteiten uitgevoerd zouden kunnen gaan worden. Ze stimuleert en ondersteunt actieve betrokkenheid van gemeenteleden, zowel