Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Kerkdienst: ds. Wilma Hartogsveld

Datum
19 mei 2024
Locatie
Dorpsstraat 54, Oosterhout
Tijd
10:00
Soort
Kerkdienst

Pinksteren
Met medewerking van de cantorij

1e collecte: Kerk in Actie – Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken
2e collecte: 4-plek