Het voorspel

Het voorspel

Datum
27 mei 2024
Locatie
Nijmegen-Noord
Tijd
20:00 - 21:30
Soort
4-plek

Doe mee met het voorbereiden van een kerkdienst!

Er zijn 350 verschillende kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van kerken en in totaal zijn er duizenden kerkgenootschappen in de wereld. Ook in het Jodendom en de Islam zijn gemeenschappelijke gebedsbijeenkomsten in synagoge of moskee essentieel onderdeel van de geloofsbeleving. Bij alle verschillen zijn er ook veel overeenkomsten, zoals het houden van samenkomsten, waarin uit een heilig boek, zoals bij ons de Bijbel wordt gelezen. Ook is er meestal  een vorm van uitleg of toepassing, afgewisseld met muziek, zang en gebed.
In de Westerse wereld neemt de belangstelling voor kerkdiensten weliswaar in het algemeen af, wereldwijd zijn er steeds meer mensen die aan een vorm van kerkdienst deelnemen.

In de 4-plek vieren we wekelijks een kerkdienst op de zondagmorgen, daarnaast zijn er ook diverse andere bijeenkomsten die een vorm van kerkdienst zijn. De kerkdienst wordt altijd voorbereid door de predikant en de organist. Wij hebben gelukkig ook een commissie eredienst die actief meedenkt.

Het aankomende seizoen heeft iedereen de kans om één of meerdere keren met onze predikant deel te nemen aan het voorbereiden van een dienst. De bedoeling is om twee Bijbelteksten van het leesrooster in de weken daarop met elkaar te lezen en erop te reflecteren.

Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
– Welk gevoel roept deze tekst bij jou op?
– Wat zou er voor jou in elk geval aan de orde moeten komen in een kerkdienst waarin dit gedeelte wordt gelezen?
– Wat denk je dat deze tekst ons vandaag te zeggen heeft?
– Welke verbinding met de actualiteit zie jij bij deze tekst?
– Is er een lied, gebed of iets anders dat bij jou bovenkomt bij dit verhaal?

De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie in Nijmegen-Noord van 20.00 tot 21.30 uur.
De data zijn: 2 oktober, 21 november, 31 januari, 3 april en 27 mei.

Aanmelden bij Wilma Hartogsveld.