Geloof &… God

Geloof &… God

Datum
15 mei 2024
Locatie
Kerk Oosterhout, Dropsstraat 54, Oosterhout
Tijd
20:00
Soort
4-plek

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven.

Op woensdag 15 mei biedt de 4-plek in de serie Geloof &… een avond over Geloof & God. Prof. dr. Rick Benjamins, hoogleraar Vrijzinnige theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) houdt een lezing/inleiding naar aanleiding van zijn boek ‘Boven is onder ons’. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kerk van Oosterhout, Dorpsstraat 54.

In de filosofie van de 19e eeuw en later in de theologie van de 20e eeuw is afscheid genomen van God-in-de-hemel; de God die de wereld regeerde en alles overzag. Het meest spraakmakend gebeurde dat in de God-is-dood theologie van de jaren zestig. In het zogeheten post-theïsme wordt geprobeerd op een geloofwaardige en redelijke manier over God te spreken, voor moderne gelovigen, zoekers en twijfelaars. God (‘Boven’) is ‘onder ons’, te midden van ons.

Het belooft een boeiende avond te worden. Welkom!