Geloof &… God

Geloof &… God

Datum
29 mei 2024
Locatie
Kosterij, Kerkenhofstraat 5a, Ressen
Tijd
20:00
Soort
4-plek

Gespreksbijeenkomst over de relatie tussen geloof en een onderwerp uit het leven.

Rick Benjamins is onze spreker. Rick studeerde theologie in Groningen en Marburg en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de theologie van Origenes. Van 1993 tot 2008 was hij predikant in Middelstum en Huizinge, Maas en Waal en Heemskerk. In de pastorie schreef hij zijn boeken ‘Een zachte soort van zijn’ en ‘Een en Ander’. Vanaf 2008 is hij docent Dogmatiek bij de Protestantse Theologische Universiteit en sinds september 2012 hoogleraar Vrijzinnige theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de moderne of liberale theologie van de 19e eeuw en de ontwikkelingen in de huidige postmoderne theologie. In het boek ‘Liberaal Christendom’ dat vorig seizoen in een gespreksgroep is besproken, schreef hij een boeiend artikel over God. Op deze avond zal hij een inleiding over ‘God’ houden en daarover met ons in gesprek gaan.